“Branddagen” er en årligt tilbagevendende konference om brandsikring af byggeri. Branddagen 2017 sætter lys på følgende 4 temaer:

1. Privatisering af byggesagsbehandling

2. Nye tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker

3. Byggevarer og byggematerialer

4. Brandsikring i byggeperioden.

Den 2. maj 2017 i Middelfart

Den 4. maj 2017 i Hvidovre

Brand & Sikring er DBI’s (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) blad Brand & Sikring udkommer 4 gange om året med nyheder, artikler og orientering med relation til brand og sikringsområdet. Brand & Sikring bidrager til, at der sættes øget fokus på brandsikring og forebyggelse af skader i samfundet.
Brand & Sikring er gratis og udsendes både med post og på mail.

Temadagen henvender sig til arkitekter, konstruktører og ingeniører som arbejder med design af brandsikre bygningerne og konstruktioner, undervisere ved tekniske læreanstalter, samt byggesagsbehandlere der skal være med til at sikre, at de byggede bygninger rent faktisk lever op til gældende brandkrav.

GearTeam er inviteret med på temadagene for at vise vores trådløs brand – og evakueringssystem som sætter nye standarder for sikkerhed!!!

Klik her for at gå til Molio’s hjemmeside for yderligere oplysninger og tilmelding.