Rapporten er udarbejdet af:
SikkerhedsBranchen , Forsikring & Pension, Danske Beredskaber, DBI, DABYFO, og IDA Brandteknik.

Download rapport her..

Fakta:

Hvert år omkommer der 80 personer ved brand
1.500 personer kommer hvert år på hospitalet på grund af brand
Brand skaber lidelse, utrykhed, værditab og miljøbelastning
Vore nabolande gør det meget bedre end Danmark
Rapporten anbefaler blandt andet brug af mobile sprinkleranlæg.