WES+ trådløs brand og evakueringssystem har fået 2 siders omtale i Brand & Sikring marts!

Brand & Sikring er DBI’s (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) blad Brand & Sikring udkommer 4 gange om året med nyheder, artikler og orientering med relation til brand og sikringsområdet. Brand & Sikring bidrager til, at der sættes øget fokus på brandsikring og forebyggelse af skader i samfundet.
Brand & Sikring er gratis og udsendes både med post og på mail.

Download Brand & Sikring marts 2017 her

Gå ind og læs artiklen side 7 – 8

Læs blandt andet: “- Vi har haft store brande her- hjemme i forbindelse med byggeri og renovering. De forsinker ikke alene byggeriet, men medfører også store skadesudbetalinger, som vi naturligvis gerne vil undgå. Vi tror, at de mobile detektorer kan forhindre nogle af de skader, siger Peter Dræbye, der er risikoingeniør hos Codan Forsikring”.