Brug sikkerhedstrolley så medarbejdere kan

  • Alarmere i tilfælde af brand, - et tryk på brandalarmen og brandinstruksen træder i kraft.
  • Alarmere i tilfælde af ulykke, - et tryk på førstehjælpsalarmen og sikkerhedsinstruksen træder i kraft.
  • Hente slukningsudstyr til brandbekæmpelse, hele 3 håndslukkere er til rådighed.
  • Orientere sig om evakueringsinstruksen og hvor samlingspunktet er, når pladsen skal evakueres.