SAFECADDY®

er det innovative værktøj til
livreddende indsats ved hjertestop.
hurtigt og effektivt førstehjælp i en nødsituation.
brandbekæmpelse også på steder, der er vanskeligt
tilgængelige.
SAFECADDY® bringer alt nødvendigt udstyr hurtigt og direkte til
ulykkesstedet.
Med SAFECADDY® opfylder du mere end de lovmæssige krav
med hensyn til brand- og ulykkesforebyggelse.
Det mobile sikkerhedssystem SAFECADDY® kan udstyres individuelt, i henhold til
brugerens ønsker og behov. f.eks. med håndslukkere, hjertestarter og førstehjælpsudstyr.
Der er hurtig adgang til alle komponenter og det kompakte design tillader at du kan lave
en effektiv indsats ved ankomst på ulykkesstedet.

SAFECADDY® leveres som standard med en
brandhæmmet beskyttelsesdække og masive
dæk.
SAFECADDY® er udstyret til brug i:
værksteder, fabrikker, byggepladser, havne, lufthavne, raffinaderier, hoteller, værfter,
indkøbscentre, koncerter, events og messer, hospitaler, ældrecentre, campingpladser,
laboratorier og andre steder hvor mennesker er samlet.


Hent brochure HER