Beredskabet i Randers på Cobra indsats

Brand ved Borgerservice.

2. juledag ved 13-tiden blev der sat ild til et anneks ved Borgerservice på Laksetorvet.

En forbipasserende anmeldte hurtigt branden, og brandvæsnet kunne slukke ilden, inden den nåede at brede sig væk fra annekset.

Vagthavende Brandinspektør Peter Allentoft fortæller:

Inden vi skød første gang var der meget kraftig røgudvikling af mørk brun røg, ud fra en udluftningsstuds på taget, samt hele vejen rundt ved tagrende. Inde i hjørnet var der klare flammer fra væggen og op i taget.

Efter der blev skudt 2 – 3 gange var alt røgen helt hvid og vi kunne se temperaturen falde drastisk med vores IR-kamera. Der blev skudt 5 – 6 gange og efter 10 min var røgudviklingen minimeret og der var ikke temperatur tilbage. Taget blev ikke skåret op eller på anden måde beskadiget, jeg vurderer at en tagmand hurtigt og billigt kan lappe de 5 – 6 stk. 5 mm huller.

COBRA gjorde helt klar en forskel, vi forhindrede branden i at brede sig og følgeskaderne var minimale. Kommunen sparer penge til renovering efter indsatsen.

Erfaring efter indsats: Hullerne efter Cobra er små og kan være svære at se efter indsats. Næste gang tager vi afmærkningsspray med, – så kan tagdækkerne se hvor de skal lappe taget.

Stationsleder Bjarne Jørgensen, Falck Randers er tovholder i projektet:

Målet er at vi altid har det nyeste udstyr og materiel så at vi kan reagere hurtigt og professionelt i enhver situation og det er derfor naturligt at vi afprøver Cobra. Introduktion og uddannelse af personale er forløbet fint og Cobra er med hver gang vi rykker ud.

I projektperioden vil vi bruge Cobra ved enhver given lejlighed og ind til nu har den vist sig som et yderst effektivt indsatsværktøj.

I Januar bliver der lejlighed til at udveksle erfaringer med det Svenske Redningsvärk og det bliver spændende at høre hvilken indsatstaktik de benytter.