First Response Container

Nøglefærdigt brandberedskableveret i container

Hos GearTeam ligger vi mærke til at sikkerheden på byggepladser kan forbedres.

Arbejdstilsynet udtaler:
“Bygningsarbejdere har større risiko end andre faggrupper for at komme ud for en arbejdsulykke. Arbejdsulykker skyldes ofte ikke hændelige uheld, men snarere manglende planlægning.”

Ligeledes kunne brandberedskabet forbedres. Hovedstadens Beredskab kritiserede tilstanden på byggepladsen, efter at Københavns Politi kunne oplyse, at ‘der er størst sandsynlighed for, at årsagen til branden i det fredede Holsteins Palæ skyldes en el-brand.

“Det er super ærgerligt, at en historisk bygning går til, da man muligvis kunne have forhindret det”.Vi har kikket lidt ind i love og regler på området og os bekendt er der meget få faktuelle guidlines, når det gælder førstehjælps- og brandberedskab på byggepladser.

Arbejdstilsynet dikterer:
Hvor arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet, skal arbejdsstedet være forsynet med passende brandmateriel og redningsudstyr, samt fornødne hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Hvis det er nødvendigt for at kunne yde en forsvarlig førstehjælp, skal der findes særlige lokaler indrettet og udstyret hertil. Nævnte udstyr m.v. skal findes i tilstrækkelig mængde, anbragt på hensigtsmæssige steder.

GearTeam leverer løsninger som er effektive og tilstrækkelige, i forhold til de brand – og redningssituationer, medarbejderne bør kunne klare på byggepladsen

First Response Containerne kan selvsagt købes, men det er også muligt at leje containere hvis du har en kort tids opgave (messe, festival, event, mm.) som skal dækkes forsvarligt.