Forsøg og rapport med Cobra Skæreslukker

Arbejdsgruppen anbefaler med denne rapport, at der afsættes midler til indkøb af skæreslukker, dette med udgangspunkt i de erfaringer, som er indsamlet i forbindelse med forsøget.

Det er væsentligt at bemærke, at skæreslukkeren er et værktøj, som kan forbedre brandvæsenets indsatsmuligheder. Skæresukkerne er et specielværktøj, der hurtigt kan indsættes taktisk og praktisk og kan medvirke til at forbedre sikkerheden for de indsatte røgdykkere samt bidrage til at forhindre brandspredning. Skæreslukkeren giver nogle muligheder, som brandvæsenet ikke har på nuværende tidspunkt. Skæreslukkeren kan indsatstaktisk ikke sammenlignes/erstattes af brandvæsenets nuværende materiel (f.eks. super højtrykker, højtrykker eller tågesøm mv.), men vurderes at være et væsentligt supplement i forbindelse med indsats.

Såfremt der vælges at indkøbe en skæreslukker anbefaler arbejdsgruppen, at der nedsættes en ”følgegruppe eller gruppe, som skal forestå implementering (sikkerhed, uddannelse og arbejdskatalog mv.)”, som udvikler sluknings/arbejdsmetoder og samler erfaring med skæreslukkeren.

Du kan downloade hele rapporten her ………