Q-Fog

Q-Fog AB har udviklet Q1, – en aktiv brandbeskyttelse der udfylder behovet mellem håndbrandslukkere og fast installerede sprinklersystemer.

Q1 mobile brandbeskyttelsessystem er udviklet til at:

  • Redde Liv – ved at sikre evakuering
  • Begrænse brandspredning
  • Lette Brandvæsnets indsats
  • Minimere vandskader

Det mobile brandbeskyttelsessystem kan hurtigt og enkelt installeres i eksisterende miljøer uden at det betyder lige så store og dyre indgreb i boligen som de faste sprinklersystemer vil medfører.

Q1 er udviklet til særligt udsatte bomiljøer der har et øget behov for brandbeskyttelse. F.eks. til ældre, demente, handikappede, blinde og andre funktionshæmmede i beskyttede boliger eller hjemme i egen bolig.

Q1 kan også bruges som aktiv brandbeskyttelse i Hotel rum, Museer, Trapperum, Slotte og andre bevaringsværdige bygninger med mere. – Kort sagt hvor mennesker og værdier skal beskyttes,


Datablade:

Øvrigt materiale: